Az internetes technológia lehetővé teszi az e-kereskedelem számára néhány új értékesítési módszer megvalósítását. Ez részben meg is magyarázza, hogy miért olyan nagy az érdeklődés az e-kereskedelem iránt világszerte.

Az unión belső piacának digitális dimenziója egyre inkább fontosabbá válik a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók online vásárlásokat bonyolítanak le, és egyre több kereskedő kínálja termékeit az interneten. A megbízható és hatékony online vitarendezés elérhetővé válása nagyban elősegítené a fogyasztók bizalmának növelését. Így született meg az Európai Parlament és a Tanács 2013/524/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Ez a rendelet az unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére alkalmazandó.

A 2013/524/EU rendelet fő célja, hogy hozzájáruljon a belső piac és különösen annak digitális dimenziója megfelelő működéséhez a magas szintű fogyasztóvédelem megvalósítása azáltal, hogy létrehoz egy európai online platformot, amely elősegíti a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

A 2013/524/EU rendelet 5. cikkeje szerint az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják megoldani. A platform tulajdonképpen egy website, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az unió valamennyi hivatalos nyelvén.

Az online vitarendezésnek négy lépése van:

  1. Panasz benyújtása
  2. A vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel
  3. Panaszkezelés a vitarendezési testület által
  4. Eredmény és a panasztételi eljárás lezárása

Az online vitarendezési platformon keresztül benyújtott panaszokat egy elektronikus űrlap kitöltésével kell megtenni. Ha a panaszok benyújtására szolgáló űrlapot nem töltjük teljesen ki, a panaszos felet értesítik, hogy a panaszt nem lehet tovább feldolgozni mindaddig, amíg a hiányzó információkat meg nem adjuk.

Az online vitarendezési platform automatikusan és haladéktalanul továbbítja a panaszt ahhoz az alternatív vitarendezési fórumhoz, amelynek igénybevételéről a felek megállapodtak.

Az az alternatív vitarendezési fórum, amelyhez a panaszt továbbították, tájékoztatja a feleket arról, hogy a 2013/11/EU irányelv 5. cikke (4) bekezdésével összhangban hozzájárul vagy elutasítja, hogy a jogvitával foglalkozzon.

A vitarendezési fórum (pl. békéltető testület, mediátorok), amely beleegyezett, hogy a jogvitával foglalkozzon, tájékoztatja a feleket az eljárási szabályzatáról, valamint adott esetben az adott vitarendezési eljárás költségeiről.

Az eljárás nem követeli meg a felek vagy képviselőik fizikai jelenlétét, kivéve ha az eljárási szabályok előírják ennek lehetőségét, és a felek beleegyeznek.

Minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében, az alternatív vitarendezési eljárás eredményét a panasz teljes anyagának az alternatív vitarendezési fórumhoz történő beérkezését követő 90 naptári napon belül közzé kell tenni a felek számára. Különösen az összetett jogviták esetében az alternatív vitarendezési fórum a 90 naptári napos időtartamot saját belátása szerint meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról tájékoztatni kell kötelező módon a feleket.

Az unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint az unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie.

A platform itt elérhető, viszont jelen tanulmány megírásakor még nem használható minden tagállamban.

Az online vitarendezés egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő megoldást kínál az internetes ügyletekből fakadó vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezésére.

Forrás: kamaraonline.hu

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.