S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A fogyasztóvédelmi hatóság a gyógyszálló vagy gyógyszálloda megnevezést alkalmazó szálláshelyeket, továbbá azon szállodákat vonta vizsgálat alá, amelyek a HOTELSTARS védjegytől eltérő, csillaggal (1*-5*) jelzett besorolást alkalmazzák. A vizsgált 173 szálláshely közül 38 esetében került sor valamilyen jogsértés megállapítására, amely 22%-os kifogásolási arányt eredményezett.

Magyarországon is bevezetésre került a jelenleg 13 országban működő HOTELSTARS harmonizált európai minősítő rendszer, amelynek védjegyrendszerébe való belépés önkéntes a szállodák részére. Számos hotel működik azonban hazánkban úgy, hogy még nem kezdeményezte a HOTELSTARS tanúsító védjegy elnyerését. Ezen szálláshelyek többsége csillaggal (1*-5*) jelzi kategória besorolását, tekintettel arra, hogy a csillag, mint kategóriajelzést bármelyik szálloda használhatja.

A szálláshely választásánál a fogyasztók többségének különösen fontos a csillagok megjelenítése, hiszen az ár mellett a csillagok száma befolyásolja leginkább a fogyasztókat a döntés meghozatalában. Ha tehát egy adott csillagszámmal rendelkező szálláshely nem a fogyasztók által elvárt minőséget, illetve szolgáltatási színvonalat nyújtja, a minősítés megjelenítése alkalmas lehet arra, hogy megtévessze a fogyasztókat.

A fogyasztóvédelmi hatóság jelen ellenőrzése kiterjedt - a HOTELSTARS védjeggyel nem rendelkező szálláshelyek esetében- az átlagfogyasztók által elvárt követelményeket alapul véve, arra, hogy az adott csillagszámmal jelzett kategória és az ahhoz kapcsolódó, a szálláshely által nyújtott szolgáltatások együttesen alkalmasak-e a fogyasztók megtévesztésére.

A vizsgálat részét képezte továbbá annak ellenőrzése, hogy a szálláshelyek által – pl. honlapon, szórólapon – meghirdetett szolgáltatásokat a fogyasztóknak valóban lehetőségük van-e igénybe venni a helyszínen, valamint arra, hogy az árfeltüntetés – mind a helyszínen, mind az interneten feltüntetett árak tekintetében – megfelel-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

A gyógyszálló vagy gyógyszálloda megnevezést alkalmazó szálláshelyek esetében az került ellenőrzésre, hogy a szálláshely az elnevezés használatára valóban jogosult-e, ugyanis az említett megnevezéseket kizárólag abban az esetben tüntethetik fel, ha erre vonatkozóan külön minősítéssel rendelkeznek.

A témavizsgálat során összesen 38 szálláshely esetében került sor valamilyen jogsértés megállapítására, amely 22%-os kifogásolási arányt eredményezett.

Az ellenőrzött 167 db szálloda vizsgálata során 37 esetben, a 6 db gyógyszálloda ellenőrzése során 1 esetben merült fel valamilyen jogsértés.

A szállodák esetében a leggyakoribb jogsértések az alábbiak voltak:

  • a vizsgált szálláshely a „szálloda” vagy a „hotel” megnevezést használta annak ellenére, hogy nem felelt meg a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek
  • a szálláshely annak ellenére szállodaként hirdette magát, hogy üzemeltetője panzió üzemeltetésére kapott engedélyt
  • a besorolás kategória szintje (felszereltség, szolgáltatások) nem felelt meg az átlagfogyasztó által elvárt követelményeknek (hiányos felszereltségű, berendezésű szobák, illetve a fürdőszobák)
  • árfeltüntetéssel kapcsolatos hiányosság (a szálloda honlapján feltüntetett ár eltért a helyszínen feltüntetett ártól; az árak kizárólag euróban voltak feltüntetve; a honlapon nem a fogyasztó által ténylegesen fizetendő árak kerültek feltüntetésre)

A feltárt jogsértések egyes szállodák tekintetében halmozottan fordultak elő.

A gyógyszállodák ellenőrzése során felmerült jogsértés esetében a honlapon feltüntetett gyógyszállodára utaló megnevezést használt a szálloda, annak ellenére, hogy nem rendelkezett az ilyen jellegű szálláshely üzemeltetéséhez szükséges minősítéssel.

Az ellenőrzés alá vont szálláshelyeket üzemeltető vállalkozások többsége pozitívan fogadta az ellenőrzéseket, a feltárt jogsértések, hiányosságok tekintetében pedig azok mielőbbi kijavítására, megszüntetésére törekedtek.

Bővebb információ a www.nfh.hu oldalon olvasható.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

 

 

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.