Edukacja konumencka

  • Edukacja konsumencka w gospodarce opartej na wiedzy
Obchodzony na całym świecie w dniu 15 marca Światowy Dzień Konsumenta jest dobrą okazją do zastanowienia się, w jakim znaczeniu używamy pojęcia „edukacja konsumencka” oraz jaka powinna być rola działających na rynku firm
Wartości Korzyści/rezultaty edukacji konsumenckiej
wolność konsumenci posiadają wolność wyboru w ramach gospodarki wolnorynkowej
bezpieczeństwo i zdrowie konsumenci muszą wiedzieć, jakie produkty są niebezpieczne dla ich zdrowia
prawda konsumenci muszą mieć dostęp do informacji na temat zalet i ryzyka związanego z produktami i usługami
odpowiedzialność społeczna prawa i obowiązki konsumentów muszą być przestrzegane i zachowywane
równe prawa, równe traktowanie wszyscy konsumenci muszą mieć równy dostęp do produktów i usług
kryteria zrównoważonego rozwoju zrównoważona konsumpcja chroni środowisko i przyczynia się do sprawiedliwości społecznej

 
file:///G:/linki_konsumenckie_polska/Edukacja%20konsumencka%20-%20Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87.html

Rate:
Share:
Tags:

Lubi

0 osoba lubi ten artykuł
Prawa autorskie © Akademia Konsumentów 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Akademia Konsumentów’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.