Prawa własności, prawa autorskie i zasady użytkowania

Prawa własności, prawa autorskie i zasady użytkowania

Akademia Konsumenta stosuje wszystkie wymagane środki by dostarczyć użytkownikom system i jego wizualną infrastrukturę w sposób bezpieczny. W celu ochrony prywatnosci użytkowników, podczas korzystania z portalu, Akademia Konsumenta stosuje następujące środki.
 

Ochrona danych osobowych

Informacje udzielone przez użytkowników Akademii Konsumenta w trakcie korzystania z usług i aktualizowania danych osobowych, są monitorowane jedynie przez administratorów systemu odpowiedzialnych za dostęp i wyświetlanie informacji. Administratorzy systemu zatrudnieni przez Akademię Konsumenta mogą używać informacji jedynie do ochrony spójności i bezpieczeństwa systemu Akademii Konsumenta.

Informacje udzielone Akademii Konsumenta nie mogą być udzielane osobom trzecim ani instytucjom bez osobistej zgody użytkownika, chyba że istnieje prawny obowiązek, taki jak decyzja sądu dotycząca przekazania informacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie dotyczące projektu i metodologii użytej do stworzenia Akademii Konsumenta należą do Akademii Konsumenta. Zarejestrowany znak handlowy, patent, intelektualne i inne prawa własności do jakiegokolwiek materiału zapewniającego konkurencyjną przewagę stronie internetowej należą do Akademii Konsumenta, z wyłączeniem materiałów należących do osób trzecich i przedsiębiorstw. 

Ograniczenia odpowiedzialności

Współpraca z innymi instytucjami jest osiągana poprzez hiperłącza do stron internetowych tych instytucji oraz poprzez udostępnienie interfejsu usług tych instytucji. Zobowiązania zawarte w Prawach własności są obowiązujące tylko podczas korzystania z Akademii Konsumenta i nie obejmują stron internetowych instytucji publicznych ani przyłączonych do nich usług.

Strony internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez Akademię Konsumenta, są zobowiązane do definiowania odpowiednim sobie Praw Własności i Użytkowania. Akademia Konsumenta nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadną z następujących sytuacji występujących na innych stronach internetowych dostępnych przez hiperłącze ze strony Akademii Konsumenta: ochrona prywatności i informacji uzyskanych z innych stron internetowych; normy etyczne pozyskane z jakiejkolwiek strony; oraz jakiekolwiek systemowe bądź wizualne straty, moralne lub materialne straty wywołane przez te strony internetowe.

Rate:
Share:
Tags:

Lubi

0 osoba lubi ten artykuł
Prawa autorskie © Akademia Konsumentów 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Akademia Konsumentów’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.