Bilimsel Yayınlar

Finansal Tüketici Sunum 2015

Tüketicinin korunmasının temel amacı; tüketicilerin bilinçli karar verebilmeleri için gerekli bilgiyi alabilmesini, haksız ve aldatıcı uygulamalara maruz kalmamasını ve uyuşmazlıkları çözebilmek için hak arama yollarına başvurabilmelerini sağlamak olarak özetlenebilir. Hatta bu koruma tüketiciye rağmen tüketiciyi korumak noktasında düşünülebilir.

Bankacılık Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartları

Liberalizmin ve Özel Hukukumuzun Temel İlkesi: Sözleşme Özgürlüğü

Sürdürülebilir Tüketim

18. yüzyılda sanayileşme ile başlayan ve günümüze dek uzanan süreçte ülkeler, ekonomik gelişme sonucu doğal kaynakları kayıtsızca kullanarak üretim ve tüketim düzeyini artırmışlar, refah düzeyini yükseltme ve daha fazla gelişme çabasını temel almışlardır.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.