ANKARA
TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
 
TÜKETİCİNİ ADI SOYADI :
T.C. KİMLİK NO:
TELEFON :
ADRES :
 
ŞİKAYET EDİLEN BANKA UNVANI:
BANKA ADRESİ :
 
UYUŞMAZLIK BEDELİ :  ………………………………………………… TL.            ( 2.400,00 - 3.610,00 TL ARASINDA OLMALIDIR.)
*ŞİKAYET KONUSU/OLAYIN ÖZETİ : ...../…../20…    tarihinde ……………......................................Bankasından kullanmış olduğum ……………………………………… ( Konut/ İhtiyaç/Tüketici/Taşıt  ve diğer ) kredisinden kesilen ;
Dosya masrafı               : ……………………………………………………… TL,
Komisyon                       : ……………………………………………………… TL,
İpotek fek ücreti            : ……………………………………………………… TL,
Yeniden yapılandırma    : ………………………………………………………TL,
Ekspertiz ücreti            : ……………………………………………………… TL,
Kredi kullandırım masrafı : ……………………………………………………TL,
İstihbarat ücreti             : ………………………………………………………TL,
Dekont ücreti                  : ………………………………………………………TL,
**TOPLAM                            : ……………………………………………………… TL masrafların ………………………………….. ( Avans faizi/yasal faizi /faizsiz ) ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini talep ediyorum.
 
Ek:
 … /……/2017
       İMZA
 AD-SOYAD
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR:
* Banka adı, çekilen kredi türü ( Konut/ İhtiyaç/Tüketici/Taşıt  ve diğer ) yazılacaktır.
**Tüketicinin faiz türünü yazması gerekmektedir. Yazmadığı taktirde faizsiz olarak değerlendirilecektir.


banka dilekçe örneği.docx

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.