22. Tüketici Konseyi toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTCİ’nin katılımlarıyla 10 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da gerçekleştirildi.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 64. maddesi uyarınca yılda en az bir kez Bakanlık koordinatörlüğünde toplanan Tüketici Konseyi, güncel tüketici sorunlarını tartışmak,  çözüm önerileri geliştirmek ve alınan kararları ilgili mercilere iletmek amacıyla toplandı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih ÇİFTCİ’nin açılış konuşmasını yaptığı Konsey toplantısına, Müsteşar Yardımcısı İsmail YÜCEL, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL, K.K.T.C. Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü ve K.K.T.C. Hakem Heyeti Başkanı Nalan NAZLI başta olmak üzere, çok sayıda Bakanlık personeli, Ticaret İl Müdürleri,  kamu kurumlarının ve tüketici örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Fatih ÇİFTCİ yaptığı açılış konuşmasında; Bakanlık olarak, bir taraftan ticari hayatın etkin ve düzgün bir şekilde işleyebilmesi için faaliyetlerde bulunduklarını, diğer taraftan tüketicilerin, yani ülke nüfusunun tamamının, ekonomik çıkarlarını, güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. “Amacımız, ülkemizde, AB ve gelişmiş dünya ülkeleri ile uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir piyasa oluşturulmasına katkı sağlamak ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmektir.” şeklinde konuşan Sayın ÇİFTCİ, “Diğer faaliyet alanlarımızda olduğu gibi, tüketicilerle ilgili politikalarımızda da, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu nedenle, Tüketici Konseyi gibi “ortak akıl” platformlarını önemsiyor, çalışmalarımızı, ortak aklı esas alan bir anlayışla yürütmeye gayret ediyoruz.” diyerek Tüketici Konseyine Bakanlık olarak verdikleri öneme dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Fatih ÇİFTCİ ayrıca, Tüketici Konseyi’nin 1995 yılından bugüne kadar tüketicilerin sorunlarının ilgili tüm taraflarca tartışıldığı ve çözümlerin üretildiği bir platform olduğunu belirterek, bu önemli platformun, ülkemiz tüketicilerinin korunması ve bilinçlendirilmesinde çok değerli katkılar sağladığına ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Konsey toplantısında ayrıca, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL tarafından Bakanlığın tüketicilere yönelik 2017 yılı çalışmalarının değerlendirildiği sunum destekli bir konuşma yapıldı. Genel Müdür Ahmet ERDAL konuşmasında, insanların tek başlarına ulaşamayacakları hedeflere, gönüllü şekilde bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum örgütleri sayesinde ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, tüketici örgütlerinin, tüketicinin korunması ve bilinçlenmesi konusunda önemli hizmetleri yerine getirdiğine vurgu yaparak Bakanlık çalışmalarında paydaşlarla fikir alışverişinde bulunmaya özen gösterdiklerini ifade etti. “Çalışmalarımızı, değişen tüketici ihtiyaçlarını, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. İhtiyaç halinde tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 2017 yılında, tüketici hakem heyetleri, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, Reklam Kurulu denetimleri, mevzuata yönelik denetimler, bilgilendirici faaliyetler dâhil olmak üzere her türlü enstrümanı kullanarak tüketicinin korunması alanında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmeye çalıştık.” şeklinde konuşan Sayın ERDAL, 2017 yılı faaliyetleri hakkında sunum destekli olarak detaylı açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Ahmet ERDAL ayrıca, tüketicilerin korunması ve bilinçlenmesi ve bu konuda çalışan tarafların kapasitelerinin artırılması amacıyla hazırladıkları AB Projeleri hakkında da bilgi verdi. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırlanan 2 Milyon Euro’luk bir bütçeye sahip olan “Strengthening Consumer Protection (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi)” isimli proje hakkında konuşan ERDAL, “Projenin en önemli amaçlarından birisi de tüketici örgütlerinin kapasitelerinin artırılmasıdır. Dolayısıyla bu projenin tüketici örgütlerimiz açısından çok önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.
Tüketici örgütleri temsilcilerinin tüketici sorunlarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından üç farklı çalıştay grubunun oluşturulduğu Konsey toplantısında “E-Ticaret Konusunda Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”, “Abonelik Sözleşmelerinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” ve “Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çalıştay sonuç raporlarının Konseye sunulmasının ardından genel görüşme ve değerlendirme yapılarak Konsey kararları alındı ve 22. Tüketici Konseyi tamamlandı.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.