Adatvédelmi jogok, szerzői jogok és felhasználási jogok

A Fogyasztói Akadémia (Consumer Academy) weboldal az alábbi intézkedések érvényesítésével védi az oldal felhasználóit és azok adatait. A Weboldal minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy felhasználói biztonságosan használhassák a rendszert és annak vizuális infrastruktúráját.


Személyes adatok védelme

A Weboldal szolgáltatásaihoz hozzáféressel rendelkező felhasználók által megadott, illetve frissített adatokat kizárólag a hozzáférésért és információk szűréséért felelős moderátorok kezelik. A Fogyasztói Akadémia által alkalmazott moderátorok az adatokat kizárólag a Weboldal egységessége és biztonsága érdekében használhatják fel.

A Fogyasztói Akadémia weboldalnak megküldött adatok nem oszthatók meg harmadik felekkel vagy szervezettekkel az érintett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha az adatközlés bírósági döntés miatt válik szükségesé.


Szerzői jogok

A Fogyasztói Akadémia weboldal létrehozásához használt arculathoz és módszerhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa a Fogyasztói Akadémia. A Weboldal versenyképességét biztosító bejegyzett védjegy, szabadalom, szellemi tuljadon és más tulajdonosi jogok a Weboldalt illetik meg, kivéve a harmadik felek és társaságok tulajdonát képező anyagokat.


Felelősség korlátozása
 

Más szervezetekkel való kapcsolat azok linkjein keresztül teremthető, illetve on-line szolgáltatásaik interfészeinek megadásával. Az adatvédelmi jogokban megfogalmazott kötelezettségvállalások csak a Fogyasztói Akadámiára érvényesek, azaz nem vonatkoznak közintézmények weboldalaira és azok szolgáltatásaira.

A Fogyasztói Akadémián keresztül elérhető weboldalak meghatározzák saját Adatvédelmi és Felhasználási Szabályaikat. A Fogyasztói Akadémia nem tehető felelőssé a weboldalon hivatkozott más oldalak szabályzataiért, beleértve adatvédelmet, más oldalakról szerzett adatok védelmét, etikai szabályokat, és bármilyen rendszer- vagy vizuális minőségben bekövetkező veszetségért, illetve erkölcsi vagy anyagi veszteségért.
 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.