Artykuł - rozmowa z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panem Jerzym Barańskim

W latach 90. Polska zmagała się ze spuścizną gospodarki nakazowej, a prawa konsumenckie były odległą perspektywą. Od tamtego czasu w kwestii ochrony konsumenta dokonaliśmy prawdziwej rewolucji!” mówi Jerzy Barański, od 16 lat na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu.

Prawa autorskie © Akademia Konsumentów 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Akademia Konsumentów’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.