Czym jest Consumer Academy?

Strona internetowa “Consumer Academy” to platforma edukacyjna online, współtworzona przez partnerów z Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski.

CEL

Consumer Academy ma na celu zwiększenie poziomu świadomości konsumenta, co ma pomóc mu podejmować bardziej świadome decyzje, wspierać w uzyskiwaniu informacji, umiejętności i kształtować świadomą postawę w codziennym życiu. Wysiłek poczyniony na rzecz zwiększenia poziomu świadomości konsumentów to inwestycja w przyszłość, mająca na celu utworzenie wrażliwego, wiarygodnego, przejrzystego, sprawiedliwego i odpowiedzialnego środowiska handlowego. Consumer Academy działa na zasadzie realnej platformy edukacyjnej dla konsumentów, nauczycieli, urzędników państwowych i pracowników sektora prywatnego, niezależnie od ich wieku.

Forma i treść

Portal Consumer Academy jest przyjazdny i łatwy w użytkowaniu.
Infrastruktura techniczna Consumer Academy opiera się o podlegające zmianom i ulepszeniom menu oraz treści i wzory, zgodne ze zmieniającymi się potrzebami.
W internecie konsumenci witryny mają możliwość dotrzeć do stron zwanych jako:

 • “Bank danych” obejmujący prawodawstwo, przykłady tekstów decyzyjnych,
 • przykłady petycji, publikacje naukowe i inne podobne teksty
 • “Chcę się nauczyć” ustawa nr 6502 o ochronie konsumentów i odpowiednie prawodawstwo wtórne
 • „Badania” przedstawienie obecnych i wcześniejszych badań
 • „Składam Reklamacje”, obejmujące informacje, wskazówki i przydatne linki na temat skarg konsumentów, gdzie i jak zrobić reklamację, produkty niebezpieczne oraz reklamacje międzynarodowe.
 • “TV Konsumenta” oferująca szybki i łatwy dostęp do filmów wideo, związanych z głównymi przepisami konsumenckimi i odpowiednimi aktami wykonawczymi oraz projektem Consumer Academy zamiast długich i skomplikowanych tekstów
 • “Forum Konsumenta” oferujące konsumentom możliwość dzielenia się doświadczeniami i informacjami.

Tak więc, Consumer Academy przyczynia się do powstawania świadomości społeczeństwa konsumpcyjnego, łącząc codzienne problemy konsumentów z ramami prawnymi, regulujące rozstrzyganie tychże problemów.
 

Preferencje językowe

Strona internetowa dostępna jest w językach : tureckim, węgierskim, angielskim i polskim, oferując konsumentom szeroką możliwość dotarcia do informacji na temat wdrożeń w zakresie ochrony konsumentów w różnych krajach.

Funkcje

Za pomoca narzędzi dostępnych na stronie możesz:

 • Szukać interesujących Cie tematów.
 • Dotrzeć do źródeł, takich jak filmy, prezentacje, gry, przydatne linki, raporty i prawodawstwo.
 • Korzystać z treści, sporządzonych w formie lekcji.
 • Sprawdzić się w quizach przygotowanych specjalnie na te lekcje.
 • Wnosić swój wkład poprzez wypełnienie kwestionariuszy instytucji lub osób. dokonujących badań w tych dziedzinach.
 • Dowiedzieć się, jak i gdzie złożyć swoją reklamację.
 • Kontaktować się z innymi użytkownikami poprzez forum i organizować dokumenty, które przykuwają twoją uwagę, tak by móc do nich poźniej wrócić, używając swojego profilu i dodawać do platformy wszelkie użyteczne dokumeny.

 

Prawa autorskie © Akademia Konsumentów 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Akademia Konsumentów’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.