Az NFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma évente több körvizsgálaton is részt vesz. A körvizsgálaton való részvétel követelmény az akkreditált státuszhoz, másrészt pedig visszaigazolást ad a labornak a vizsgálatok minőségét tekintve. A Mechanikai és Villamos Laboratórium az LGC Standards GmbH által szervezett lövedékes játékok lövedékének mozgási energiáját tárgyul kitűző körvizsgálatán vett részt.

Egy körvizsgálaton egy adott terméket kell megvizsgálniuk a laboroknak a megadott jellemzőt tekintve, majd a laborok eredményeit összevetik egymással és kiértékelik.

Ehhez a méréshez a labor egy analitikai mérlegen túl egy egyedi, speciálisan erre a célra fejlesztett és gyártott számítógép támogatású vizsgálóberendezést használ.

A mozgási energia meghatározásához a lövedék tömegének és a sebességének ismerete szükséges. A tömeg mérésére az előbb említett analitikai mérleg szolgál, a sebesség pedig meghatározható a lövedék által megtett út és a megtételhez szükséges idő hányadosából.

A vizsgálóberendezés méri, hogy a két fotocella közötti utat mennyi idő alatt teszi meg a lövedék. A két fotocella távolsága fix, melyet a méréshez alkalmazott software ismer, így ebből, a tömegmérés eredményéből – melyet a vizsgáló mérnök már a lövések előtt feltölt a számítógépbe – és a lemért időből a program kiszámolja és megjeleníti a mozgási energiát.

Az LGC Standards kiértékelte a kapott eredményeket, mely alapján az NFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az egyik legjobb eredménnyel zárta a 36 laboratórium részvételével zajlott nemzetközi körvizsgálatot, mely visszaigazolja, hogy a laboratórium magas színvonalon végzi tevékenységét.

E tevékenység képzi a termékletiltások alapját. A letiltott termékek felkerülnek a RAPEX (gyors termékriasztási rendszer a nem élelmiszer termékeknél) rendszerbe is, így nem csak a magyar, hanem az egész EU területén élő fogyasztók biztonságát is szolgálja.

 

Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.