Projenin Adı                         : Consumer Academy
Başvuru Sahibi                     : Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Proje Ortakları

Proje Süresi                          : 24 ay
Proje Başlangıç Tarihi         : 01.09.2014
Proje Bitiş Tarihi                  : 31.08.2016
Proje Bütçesi                         : 214.235 Euro
 
Ülke içinde Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarına ilişkin faaliyetleri yürütmekte olan T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine yeni dönemde Erasmus+ Programını hayata geçirmiştir.
 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen 2014 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 - Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) faaliyeti kapsamında Genel Müdürlüğümüzce sunulan ‘Consumer Academy’ başlıklı proje teklifi değerlendirme süreci sonucunda destek almaya hak kazanmıştır.
 
Sunulan proje çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen ‘Consumer Academy’ temel olarak, tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıcı profillerine uygun olarak sınıflandırıldığı, farklı kullanıcı profillerine mensup kişilerin siteyi kullanım amaçları çerçevesinde diğer kullanıcı gruplarıyla iletişim ve etkileşim halinde bulunduğu, söz konusu iletişim sayesinde tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgi üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu ve bu bilgilerin de mümkün olan en verimli iletişim kanalları vasıtasıyla kitlelere ve özel olarak odaklanılan yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarıldığı çevrimiçi bir eğitim platformu olarak tasarlanmıştır. 


Consumer Academy Info [PPT]
Tüketici Akademisi Tanıtım [PPT]
Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tanıtım Videosu 

Tüketici Akademisi nedir?


What is Consumer Academy?


 

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.