Bankalararası Kart Merkezinin ev sahipliğinde 'Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıklarını Önleme Çalıştayı' gerçekleştirildi

2 – 4 Aralık 2016 tarihleri arasında Bolu’da, Bankalararası Kart Merkezinin ev sahipliğinde “Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıklarını Önleme Çalıştayı”nın ilki gerçekleştirilmiş olup, söz konusu Çalıştaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi önemli Kurumların yanı sıra Bakanlığımızı temsilen Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nü temsilen Daire Başkanı Oğuz ŞAHİN, Daire Başkanı Yakup GÜZEL, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Tuğba Hazal SAYALGI ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Sibel BOLATCAN katılım sağlamışlardır. Söz konusu Çalıştay’da Gümrük ve Ticaret Uzmanı Tuğba Hazal SAYALGI tarafından “Tüketiciler Açısından Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığı” başlıklı bir sunum yapılmış olup, son dönemlerde dolandırıcıların popüler yöntemi olan Sosyal Mühendislik (ikna yoluyla) dolandırıcılığın tüketicileri nasıl ve hangi yollarla mağdur edildiği ve bu dolandırıcılık yöntemine karşılık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler anlatılmıştır. Çalıştay sonucunda yeni ve ileri seviyede teknoloji kullanılarak, sosyal mühendislik yöntemiyle ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla etkin şekilde mücadelenin en temel şartının, konuyla ilgili farklı kamu ve özel sektör paydaşlarının sürekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması olduğu sonucuna varılarak anılan Çalıştay’ın ikincisinin yapılması hususunda ortak çalışmalar başlatılmıştır.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.