GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROJESİ, GTB-İRİS’E BÜYÜK ÖDÜL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda, çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi(GTB-İRİS), “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” dalında 'eTürkiye' ödülünü aldı.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen ödül töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.Gerçekleştirilen törende GTB-İRİS projesi “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” dalında büyük ödülün sahibi oldu.

'eTürkiye' yarışmasının ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sayın Ramazan ERSOY ile Projeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mikayil KILIÇ, Daire Başkanı Sayın Meral KARAASLAN, Uzman Ozan KAYA ile İstatistikçi Köksal Bora KOCABAY katılmıştır. Ödülü, TÜSİAD Başkanı Erol BİLECİK ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk ECZACIBAŞI’ndan Müsteşar Cenap AŞÇI almıştır.

eTürkiye ödülleri, örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması amacıyla her yıl TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından verilmektedir.

GTB-İRİS PROJESİ NEDİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla GTB-İRİS 02 Mayıs 2016 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 
GTB-İRİS sayesinde, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Gerçekleştirilecek risk analizlerine göre, ithalata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda GTB-İRİS tarafından belirlenmekte ve denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Gerçekleştirilen risk analizleri sonucunda riskli görülen ürünlerin ithalatçılarından, ürünlerin güvenli olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarını ibraz etmeleri istenmekte, bu raporları sunamayan ürünlerin ülkemize girişine izin verilmemektedir.
GTB-İRİS’in devreye alınması ile birlikte, denetimlerin etkinleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve ithalatın kolaylaştırılması gibi birçok önemli fayda öne çıkmaktadır. Bunları özetlemek gerekirse:

- Yapılan tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır.
GTB-İRİS üzerinden yapılan tüm işlemler, e-imza ile e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, ithalatçıların kayıt veya başvuru esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şahsen veya vekaletle başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

- Sistem, tüketicilerin korunmasının yanı sıra ithalatçılarımızın karşılaştığı bürokratik işlemleri de azaltmaktadır.
Sisteme kayıt esnasında ithalatçılar; ticaret odası, esnaf odası, noter gibi kurumlardan herhangi bir belge veya tasdik almaya gerek duymamakta, böylece pek çok masrafla veya bürokratik işlemle karşılaşmamaktadır. 
 GTB-İRİS’in Bakanlığımız Tek Pencere Sistemi’ne entegre olmasından dolayı, ithalatçıların gümrük işlemlerinde bu denetime ilişkin olarak herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Denetimlerin etkinleştirilmesi
Denetimlerin riskli ürünlere odaklanması neticesinde, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

-Tek bir sistemden ithalatçılar tüm işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.
İthalatçılar sistem üzerinden; kayıt, başvuru, başvuru takibi, test raporlarının yüklenmesi, başvuru sonucunu öğrenme gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte ve tüm sonuçları anlık takip edebilmektedir.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.