Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli projenin resmi açılış toplantısı 7 Mayıs 2018’de Bakanlık Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.
 
Avrupa Birliği Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ihale sözleşmesine taraf olmaya hak kazanan WYG Türkiye A.Ş. başkanlığındaki konsorsiyum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL, tüketicinin korunmasının toplumun her kesimine temas eden, hemen her türlü sosyal ve ekonomik gelişmeyle yeniden şekillenen, çok paydaşlı bir politika alanı olduğunu, bu nedenle, alandaki her türlü politika kararını verirken toplumun tüm kesimleriyle ve özellikle tüketici örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içerisinde olmanın öneminin büyük olduğunu ifade etti.
 
Tüketici Politikasını Paydaşlarla Güçlendiriyoruz
 
Projeyle, tüketicinin korunması alanındaki tüm paydaşları tüketici politikasının merkezine yerleştirme amacı taşındığını belirten ERDAL, “Avrupa Birliği’nin Bakanlığımıza duyduğu güvenin bir göstergesi olan bu proje, ülkemizde tüketicinin korunması politikasını; uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici örgütlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması; politika alanının paydaşlarıyla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi yol ve yöntemleriyle geliştirmek amacını taşımaktadır.” dedi.
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Umut Kavlak da, tüketicinin korunması alanında uygulanacak olan ikinci proje olan söz konusu projenin iyi bir diyaloğun ve kurumlar arası işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacağını kaydetti. Kavlak ayrıca, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin proje aktivitelerine davet edilmelerinin önemine işaret etti.
 
Tüketicinin Korunması Alanında Yeni Stratejiler
 
Proje kapsamında, tüketicilerin sahip oldukları haklar ve yasal başvuru araçları konusunda farkındalık yaratıcı kampanyalar düzenleneceği, tüketici hakem heyeti sisteminin çeşitli araçlarla güçlendirileceği, daha güçlü ve etkin tüketici politikası amacıyla sivil toplum ve özel sektör ile yakın ilişki içinde olunacak yeni stratejiler belirleneceği, ayrıca, sadece tüketicilerin değil, satıcı ve sağlayıcıların, yani üreten kesimlerin de tüketici hakları kapsamında yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar konusundaki bilinç düzeylerinin artırılacağı kaydedildi.
 
Tüketici Örgütlerinin Kapasiteleri Artırılacak
 
 2 yıl sürecek projeyle, tüketici örgütlerinin örgütsel ve insan kaynağı kapasitesinin artırılacağı, bu kapsamda tüm tüketici dernek, vakıf ve federasyonların tüketici politikasının vazgeçilmez aktörleri haline getirileceği belirtildi.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.