Yargıtay’dan ölen tanıdıklarının borçlarını ödemek zorunda kalanlara, müjde niteliğinde karar… Bankalar artık kredi çekip daha sonra hayatını kaybeden müşterilerinin mirasçılarından ve kefillerinden borç tahsil edemeyecek.

Bankadan kredi çeken tanıdıklarına kefil olan vatandaşlara Yargıtay’dan emsal niteliğinde müjdeli haber. Bankalar artık kredi çekip daha sonra hayatını kaybeden müşterilerinin mirasçılarından ve kefillerinden borç tahsil edemeyecek. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar ölen tanıdıklarının borçlarını ödemek zorunda kalanlara müjde niteliğinde.

Karar, 10 sene öncesine kadar benzer şekilde bankalar tarafından mağdur edilen herkesin paralarını geri tahsil etmesini sağlayacak. Yargıtay’ın bu önemli kararı çıkardığı dava şöyle gelişti: Diyarbakır’da Semra A. adlı tüketici bir bankadan 2008 yılında Tüketici Kredisi kullandı. Söz konusu krediye ise tüketicinin eşi Ramazan A. ve mirasçısı Burhan Ayhan kefil oldu. Semra A.’nın 2009 yılında vefatı üzerine banka şubesi hayat sigortasına rağmen vefat eden tüketi-cinin eşi Ramazan A. ve miras-çılarından 2011 yılına kadar 21 Bin TL civarında kredi taksidini tahsil etti. Geri kalan 53 bin lira ise dava aşamasınca mirasçılar tarafından bankaya yatırmak zorunda bırakıldı. Semra A. adlı tüketicinin eşi Ramazan A. ve mirasçıları ise konuyla ilgili olarak 2011 yılında dava açtı.

“HAYAT SİGORTASI KREDİYE UYGUN DÜZENLENMELİ”

Ramazan A.’nın avukatı Devrim Biçen, Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla ) açtığı davada müvekkillerinin vefat eden yakınının kullandığı kredi sebebiyle davalı bankaca hayat sigortası yaptırdığını, davalı bankanın hayat sigortasını 1 yıllık süreli yaptığını; ancak müvekkilleri ile yapılan kredi sözleşmesinin “sigorta ile ilgili hükümler” başlığını taşıyan 7. Maddesinin “Müşteri, İşbu sözleşme hükümlerine göre Banka’ca gerekli görüldüğü veya daha önceden aynı koşullarda başka bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle bankanın bildireceği tutar ve riskler için hayat sigortayı yaptırmayı ve yenilemeyi, yenilemediği takdirde bankanın re’sen yenilemeye hakkı ve yetkisi bulunduğunu ve sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider ve vergilerini ayrıca ödeyeceğini ve poliçede Banka’nın dain-i mürtehin olacağını kabul beyan ve taahhüt eder” şeklinde. Bu hüküm sebebiyle müvekkillerinin vefat eden yakınının başvurusu olmasa bile davalı bankanın hayat sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu belirterek müvekkillerinin 2009 yılından sonra ödemiş olduğu tüm kredi taksitlerinin kendilerine iadesine ve davalı bankaya borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep etti.

“BANKALAR PARALARI ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK”

Yapılan yargılama sonucunda Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, mahkemece aldırılan bilirkişi raporları çerçevesinde davalı bankanın davacılar murisi tarafından kullanılan tüketici kredisi nedeniyle düzenlenen hayat sigortasının kullanılan krediye uygun olarak düzenlenmemesinden sorumlu olduğuna karar vererek 3 yıllık yargılama sonucunda 2014 yılında toplamda 74 Bin TL’nin davacı tüketicilere iadesine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı üzerine banka temyize başvurdu. Dosyaya bakan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Bankaya karşı açtığı davayı kazanan Avukat Devrim Biçen yaptığı açıklamada, daha önce bu şekilde Hayat Sigortasına rağmen bankalara ödeme yapan tüketici veya mirasçılarının paralarının iadesini isteyebileceklerini belirterek, “Bankaların, bu şekilde binlerce kişiden milyonlarca lira parayı haksız olarak aldıkları mahkeme kararıyla kesinleşmiş oldu. Bankalar bu paraları iade etmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.

Karar : TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANIRKEN YAPILAN HAYAT SİGORTALARININ KAPSAMI

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.