Türkiye’nin bu yıl dönem başkanlığını üstlendiği, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı ICPEN’in İlkbahar Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tüketicinin korunması alanında dünya çapında faaliyet gösteren kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan 102 kişilik bir heyetle toplantılarına başlayan ICPEN’in açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 1992’den beri tüketici sorunlarının çözümü için, kamu idareleri arasındaki işbirliğinin, diyaloğun ve dayanışmanın artması için çalışan Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı’na büyük bir önem verdiklerini ve 2017-2018 Türkiye dönem başkanlığının bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ICPEN’in sunduğu bilgi ve tecrübe paylaşımı, dünya nezdindeki en iyi tüketici koruma uygulamalarının analizi, ortak idari yaklaşım ve idari işbirliği gibi araçların kullanımının hem ülkemiz tüketicilerinin, hem de tüm dünyadaki tüketicilerin refahlarının yükselmesinde önemli olduğunu vurgulayan TÜFENKCİ, Ak Parti Hükümetleri olarak tüketicinin korunması alanında 2003’ten bu yana gerçekleştirilen atılımların Türk tüketicisinin standartlarını önemli ölçüde yükselttiğinin altını çizdi.

Türk tüketicilerini, finansal tüketicinin korunması, haksız ticari uygulamalar, e-ticaret ve mesafeli satışlar, piyasa gözetimi ve denetimi ve bunlar gibi birçok kavramla tanıştırdıklarını ifade eden TÜFENKCİ, tüketici hakem heyetleri yoluyla da, milyonlarca tüketicinin sorunlarına mahkemelere gitmeden, hızlı ve kolay bir biçimde çözüm bulunduğunu belirtti.

UBER Sorununu Ortak Akılla Çözeceğiz
İnternet üzerinden yolcu taşıma hizmeti veren UBER faaliyetleriyle ilgili olarak da konuşan TÜFENKCİ, paylaşım ekonomisi olarak da adlandırılan bu sorunun ICPEN düzeyinde de yakından incelendiğini ve tüm dünya ölçeğinde ortaya çıkan UBER tartışmasının, sistemin genel kazançları ve riskleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Temel amacımız ortak bir akılla, UBER benzeri paylaşım ekonomisi uygulamalarındaki tüketici risklerini ve kamu düzenini bozucu diğer riskleri ortadan kaldırmaktır.” diyen TÜFENKCİ, tüketicilerin paylaşım ekonomisi uygulamalarıyla mali açıdan zarar görmelerini ve konuyla ilgili bilgi eksikliklerinin istismar edilmesini önleyecek yeni bir hukuki sistemin varlığının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Sivil Toplumu Destekleyeceğiz
Tüketici koruma politikalarının yalnızca özel sektöre ceza veren bir mantıkta yorumlanmadığını belirten TÜFENKCİ, firmalara tüketici mevzuatını anlatmaya çalıştıklarını, bu konuda eğitimler düzenlendiğini ve rehberlik faaliyetlerinde bulunulduğunu kaydetti. TÜFENKCİ ayrıca, Bakanlık olarak yeni dönemdeki en önemli hedefin, tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak, onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak ve onlara tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması noktasında fırsat vermek olduğunu ifade etti.
 
Türkiye Ekonomisi Sağlam, Güçlü ve Güvenilir
Türkiye ekonomisinin güncel durumu ile ilgili de bilgi veren TÜFENKCİ, Türkiye’nin 7,4’lük bir büyüme oranıyla dünyada en fazla büyüyen ikinci, G-20’de ise birinci ekonomi olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2017’de ayrıca 1 Milyon 600 Bine yakın kişiye istihdam olanağı sağlayarak bu alanda öncü ülkelerden biri haline geldiğine belirten TÜFENKCİ, Türkiye ekonomisinin sağlam, güçlü ve güvenilir bir yapıda olduğunu ifade etti.

FETÖ, PKK ve DEAŞ ile Mücadele Vurgusu
Türkiye’nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde kalkışmış olduğu türden bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınanmakta olduğunun altını çizen TÜFENKCİ, “FETÖ gibi insanlık düşmanı yapıların karşısında dimdik durmaktayız, bu tür girişimleri alt edecek güçteyiz, cesaretteyiz.” dedi. Afrin Operasyonu ile ilgili olarak da konuşan TÜFENKCİ, Türkiye’nin, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin yuvalandığı Kuzey Suriye’nin Afrin Bölgesi’ne 20 Ocak 2018’den itibaren gerçekleştirmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nın, tam anlamıyla bir meşru müdafaa müdahalesi olduğunu aktardı. “Uluslararası hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilen bu harekatta, önleyici bir savunma stratejisiyle, Türkiye’ye saldırma niyetindeki cinayet şebekelerinin, amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmeleri amaçlanmıştır. Bu noktada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, dünya askeri müdahale tarihine geçecek denli hassas davranarak, sivil kayıpları asgari düzeyde tuttuğunun altı özellikle çizilmelidir.” diyen TÜFENKCİ, Afrin’e yapılan insanı yardımların da etkisiyle bölge halkının huzura kavuştuğunu ifade etti.

Törende ICPEN 2017-2018 Dönem Başkanı ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL tarafında da bir konuşma yapıldı. ERDAL, yaptığı konuşmada, çok sayıda ICPEN üyesi ülkenin katkı sunmuş olduğu hazırlık sürecinin sonunda oluşturulan gündeme göre; ICPEN’in bugünü ve geleceği, tüketicinin korunması alanındaki en önemli ve güncel sorunlardan biri olan tüketici gizliliğinin korunması, sosyal medya yoluyla pazarlama ve dijital ekonomide tüketici sözleşmeleri başta olmak üzere birçok konunun ICPEN bünyesinde masaya yatırılmasından mutluluk duyduğunu ve ICPEN’in tüm paydaşlarıyla bulacağı çözümlerin ve en iyi uygulama örneklerinin tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren kamu idarelerine rehberlik edeceğini ifade etti.
Türkiye ICPEN Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz 2018 itibariyle Zambiya’ya devredecek.

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.