TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE UYGULAMA AĞI (ICPEN) 2017-2018 TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞI 1 TEMMUZ 2017 İTİBARİYLE BAŞLADI
 
 “Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” Türkiye Dönem Başkanlığı, 30 Haziran’da biten Almanya Dönem Başkanlığı’nın ardından 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başlamıştır.
 
2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği ICPEN, tüketicilerin ekonomik menfaatleri açısından büyük risk oluşturan sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımını ve uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedeflemektedir.
 
Altmış bir ülkeden kurumsal üye ile gözlemcileri bünyesinde barındıran ve Türkiye’nin 2010’da tam üyesi olduğu ICPEN, bu hedefi ülkemiz dönem başkanlığında da gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütecektir.
 
ICPEN Dönem Başkanlığı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan sonbahar dönem toplantısı 13-16 Kasım 2017 tarihlerinde ICPEN üyelerinin katılımı ile Antalya’da, bahar dönemi toplantısı ise 2018 yılının Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 
 
Dönem başkanlığının devralınması ve uluslararası bu toplantının ülkemizde yapılacak olması, ülkemizin tüketicinin korunması alanında yaptığı çalışmaların dünyaya duyurulması, tüketicinin korunması alanında diğer ülkelerle işbirliğinin artırılması ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.   
 
Öte yandan, Avusturalya’daki tüketici otoritesi koordinatörlüğünde ICPEN’e ilişkin bilgi ve daha fazla kaynağa erişim sağlayan www.icpen.org adresli internet sitesi 2016-2017 ICPEN Almanya Dönem Başkanlığı sonunda yenilerek kullanıma açılmıştır. Söz konusu internet sitesi, Türkiye’nin 2017-2018 yılı dönem başkanlığında da kullanıcılarına, sınır ötesi anlaşmazlıklarda yardımın nerede aranacağı ve şikâyetin nasıl yapılacağına ilişkin ipuçları sunmaya devam edecektir. Ayrıca sitede internet üzerinden güvenli alışveriş ve dolandırıcılıktan nasıl kaçınılacağına dair önemli bilgiler de yer alacaktır.
 
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.