ICPEN BAHAR DÖNEMİ ÜST DÜZEY TOPLANTI VE KONFERANSI BERLİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 2017-2018 Dönem Başkanlığı’nı Türkiye’nin devralacağı “Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN)” bahar dönemi toplantısı,  26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında dönem başkanı Almanya’nın başkanlığında Berlin’de gerçekleştirildi.
 
Tüketicilerin ekonomik menfaatleri açısından büyük risk oluşturan sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ve uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefleyen ICPEN’in gündeminde bu kez “Dijital Çağda Tüketicilerin Korunması” teması yer aldı.
 
55 farklı ülkeden tüketicinin korunması alanında çalışan 59 kurumsal üyeye sahip olan ve Türkiye’nin 2010’da tam üyesi olduğu ICPEN toplantısına Bakanlığımızı temsilen Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan ERSOY, Genel Müdür Yardımcısı Mikayil KILIÇ ve Gümrük ve Ticaret Uzmanları Ece ÖZÇALIŞKAN ile Murat YAŞAR katıldı.
 
26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve üye ülkelerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen “Üst Düzey Toplantısı”nda Genel Müdürümüz Ramazan ERSOY’un Türkiye Dönem Başkanlığında ülkemiz tarafından ele alınacak temaları anlattığı ve Türkiye tanıtım filminin sunulduğu bir oturum düzenlendi.
 
Konferansın son günündeyse, Genel Müdür Yardımcısı Mikayil KILIÇ Türkiye Dönem Başkanlığı çalışmaları ve temalarına ilişkin sunum yaparken, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Ece ÖZÇALIŞKAN ile Murat YAŞAR söz konusu temaların alt başlıklarını detaylı şekilde katılımcılara anlatmış ve ICPEN üyeleri ile kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
 
Ülkemiz 1 Temmuz 2017 tarihi ile başkanlığı devralacak ve sonbahar dönemi toplantısını 13-16 Kasım 2017 tarihlerinde ICPEN üyesi 55 ülkenin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirecektir. Dönem başkanlığının devralınması ve uluslararası bu toplantının ülkemizde yapılacak olması, ülkemizin tüketicinin korunması alanında yaptığı çalışmaların dünyaya duyurulması, tüketicinin korunması alanında diğer ülkelerle işbirliğinin artırılması ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.   
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
 

Copyright © Tüketici Akademisi 2015
Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, gösterilen yoğun çabalara rağmen; kesin ya da güncel olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.